1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

1.1 TOIMITETTAVAT ASIAT
Kuvaaja tekee kaikkiin toimitettaviin hääkuviin peruskäsittelyn, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta tarkempi käsittely ja kuvamanipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) eivät kuulu palveluun ilman lisämaksua.
Koko hääpäivän kuvaamisesta, joka alkaa sovitusti aamunvalmisteluista tai vihkimisestä ja kestää sovitun tuntimäärän, toimitetaan kuvia 200-500 kpl (lyhyemmästä kuvauksesta suhteessa vähemmän). Näiden lisäksi toimitetaan mahdolliset muut kuvat, kuten photobooth-kuvat sekä potretit hääparista. Kaikki valokuvat toimitetaan salasanasuojatussa nettigalleriassa, jonka voi jakaa myös häävieraille. Valokuvat toimitetaan viimeistään kolme viikkoa häiden jälkeen.

1.2 KUVAAJAN RUOKAILU JA KUVAAJAN TAUOT
Hääparin tulee järjestää kuvaajalle mahdollisuus ruokailuun sekä osoittaa paikka, missä kuvaaja voi levätä päivän aikana ja ladata kameran akkuja. Ruokailu ja tauot ovat laskutettavaa aikaa. 

2. MAKSU
Asiakas on maksanut  varauksen yhteydessä ___€ varausmaksun. Loppusummaksi muodostuu ___€
Asiakas suorittaa laskun kertakaikkisena korvauksena seuraavasti:
Lasku toimitetaan häiden jälkeen asiakkaalle ja se tulee olla suoritettuna eräpäivään mennessä, joka on 14 vuorokautta. Valmis kuvagalleria toimitetaan aikaisintaan, kun lasku näkyy maksettuna.
Mikäli asiakas peruu kuvauksen, ei varausmaksua palauteta, koska kuvaaja on kieltäytynyt kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. Jos asiakas vaihtaa hääpäivää, ei maksettuja maksuja palauteta riippumatta siitä, sopiiko uusi hääpäivä kuvaajalle. Kuvauksen hinta koskee vain sopimuksessa olevan hääparin häiden kuvaamista eikä maksettua kuvausta voida vaihtaa muuhun kuvaukseen.
Kuvaushinta sisältää kuvauspäivänä voimassa olevan arvonlisäveron. Tämän lisäksi asiakas vastaa kuvaajan matkakuluista, parkkimaksuista sekä mahdollisista lauttamaksuista ja muista ennakoimattomista ja kuvaajasta riippumattomista matkakuluista kuvauspaikoille.

2 b MUUT EHDOT
Mahdolliset kuvaajan lisätunnit 100€/alkava tunti. 

3. KUVIEN TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla, ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan, muussa kuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa sekä kilpailuissa ilman erillistä lupaa.
Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville.
Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Asiakkaan täytyy mainita kuvaajan nimi kuvien julkisen käytön yhteydessä: Heta Korkonen Photography (esim. Facebook, Instagram, lehdet jne).
Kaupalliseen tarkoitukseen on neuvoteltava erillinen lisenssi tämän sopimuksen ulkopuolella. Mikäli asiakas itse muokkaa kuvia, hänen täytyy mainita siitä erikseen kuvan yhteydessä, jos kuvia esitetään julkisesti.

4. KUVAUSTYYLI, LAITTEISTO JA KUVIEN MAHDOLLINEN TUHOUTUMINEN
Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, joten asiakas tietää sekä luottaa kuvaajan taitoon kuvata hääpäivä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että kuvaajan kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä ja/tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että toimitettavat kuvat ovat tyyliltään identtisiä/samanlaisia kuin hänen aikaisemmat kuvat. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden ja oman harkintansa mukaisesti.
Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa ja kuvien raakatiedostoja ei toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia hääpäivänä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.
Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta minkään yksittäisen tapahtuman kuvaamista ei voi taata. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä (esim. laiterikko), kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

5. KUVAUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN
Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen häitä. Kuvaajalla ei ole sopimuksen purkamisen jälkeen mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta.
Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain, jos kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön este.
Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan häitä esimerkiksi sairastumisen, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman takia.
Mikäli kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta.
Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan hääjuhlia ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku hääseurueesta käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan.

6. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa.
7. LISÄTIETOJA
Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.
Sopimuksen osapuolten allekirjoitukset ja nimenselvennys 
Heta Korkonen Photography


Back to Top